Servis k FV-elektrárňam 


ico_100_servis_modr.jpgPrenechajte Vaše starosti s FV elektrárňou nám. O všetko sa postaráme. 

čítať viac >> 

Novinky

Informácia o cezhraničnom zlúčení

Informácia o cezhraničnom zlúčení MyENERGY s.r.o. Poznámky ...

čítať viac

3rd_Annual Renewable Energy Finance & Infrastructure Summit vo Viedni

Viedeň 22. – 23. februára 2012. Príďte a stretnite ...

čítať viac

Hybrid & Electric Vehicles Forum 2012

Informácie o našom projekte si môžete vypočuť ...

čítať viac

História

Formácia spoločnosti MyEnergy začala v roku 2007, keď Česká Republika zaviedla do praxe nemecký systém podpory obnoviteľných zdrojov, feed in tariff. Podpora výkupnými cenami stanovila transparentné prostredie s rovnakými pravidlami pre všetkých a bola vôbec prvou príležitosťou ako ekonomicky podnikať so slnečnou energiou v strednej Európe. Naše vstúpenie do vtedy neznámeho odvetvia bolo inšpirované filozofickými a ekologickými hodnotami a po prvý krát ich prepojením s príležitosťou reálne podnikať.

Náš tím dokázal pripraviť a postaviť našu prvú slnečnú elektráreň v čase, keď málokto dostatočne poznal ako sa slnečné technológie správajú v reálnej praxi, v čase keď vložiť prostriedky do odvetvia vyžadovalo dávku odhodlania a zďaleka  nepriťahovalo širokú pozornosť investorov. Boli sme jednými z prvých, ktorí potvrdili že to ide ekonomicky.

Predstavitelia spoločnosti pracovali na príprave prvej slnečnej elektrárne už od roku 2007, čiže skúsenosti spoločnosti siahajú ešte pred jej samotný zápis do obchodného registra. Akciová spoločnosť MyENERGY a.s. bola zapísaná do obchodného registra v máji 2009 s cieľom vytvoriť platformu pre dlhodobé účinkovanie tímu, s víziou stať sa uznávaným developerom slnečných elektrární na Slovensku a postupne v regióne strednej Európy.

Referencie spoločnosti MyEnergy možno nájsť v 7 lokalitách, z toho 1 v Českej Republike. Pripravili sme, zabezpečili financovanie a priviedli až do trvalej prevádzky 12 slnečných elektrární so spoločným výkonom 15,3 MWp. V auguste 2010 sme sa stali jedným z troch zakladajúcich členov asociácie fotovoltického priemyslu SAPI (Slovak association for photovoltaic industry).

V posledných dvoch rokoch sme s nevôľou pozorovali neprecízne nastavenie podpory výkupnými cenami a nefinančnými nástrojmi podpory slnečnej energetiky. Tieto stimulovali príliš rýchly rast odvetvia, často na úkor kvality a profesionality v odvetví. Následkom toho sa výroba elektriny zo slnka stala terčom kritiky a viedla k urýchlenému ukončeniu podpory. Takýto scenár sa opakoval v Španielsku, susednej Českej republike a žiaľ aj u nás sa podpora fotovoltiky sprofanovala a pozabudlo sa na jej pôvodný význam – podpora podnikania, nové pracovné miesta, a zníženie cien elektrickej energie ktoré je behom na dlhé trate. Napriek týmto neslávnym príkladom ostáva aj naďalej veľmi dobrá a použiteľná myšlienka podpory slnečnej energie a ostatných obnoviteľných zdrojov cez výkupné ceny ktoré vytvárajú transparentné a rovnaké podmienky pre všetkých. Potvrdzujú to príklady krajín, ktoré manažment podpory zvládli lepšie: Nemecko, Francúzko, Belgicko a ďalšie.

V MyEnergy sme pochopili, že obnoviteľné zdroje energie sú jedným z viacerých komponentov energetického hospodárstva budúcnosti. Od konca roku 2010 sme intenzívne hľadali druhú oblasť kde uplatniť dobre postavený tím a naše skúsenosti a popritom zachovať filozofické smerovanie nášho podnikania. Redefinovali sme našu podnikateľskú víziu. Obnoviteľné zdroje energie sme integrovali do širšieho celku nového energetického systému a z neho sme si vybrali Elektromobilitu ako predmet našej práce v najbližších rokoch.

V auguste 2011 sme ohlásili začiatok nového projektu MyEnergy v spolupráci s viacerými významnými partnermi. Projekt, unikátny novým spôsobom ako sa pozerať na kúpu elektromobilu, je svojím rozsahom jedinečný v strednej Európe. Začiatkom roku 2013 plánujeme spustiť komerčnú prevádzku ľahkých úžitkových elektromobilov do 3,5t. Tieto budú operovať v rámci novovybudovanej infraštruktúry nabíjacích staníc. Budúci klienti ich budú využívať, vrátane nabíjacej infraštruktúry, za cenu na báze počtu najazdených kilometrov.

V súčasnosti tvorí základný tím MyEnergy 11 ľudí: 3x manažment, 4x projektový manažment a 4x členovia tímu pre jeho technickú, právnu, účtovno-ekonomickú a backoffice podporu.