Slnečné elektrárne

Balíky služieb

Výhody našej správy

Viete že

Vstupná prehliadka

Novinky

Informácia o cezhraničnom zlúčení

Informácia o cezhraničnom zlúčení MyENERGY s.r.o. Poznámky ...

čítať viac

3rd_Annual Renewable Energy Finance & Infrastructure Summit vo Viedni

Viedeň 22. – 23. februára 2012. Príďte a stretnite ...

čítať viac

Hybrid & Electric Vehicles Forum 2012

Informácie o našom projekte si môžete vypočuť ...

čítať viac

Balíky služieb

ZÁKLADNÝ BALÍK SLUŽIEB NETECHNICKEJ ÚDRŽBY

netechnicka-udrzba.jpg
 • Údržba areálu – zatrávňovanie, kosenie, údržba plota
 • Čistenie panelov od prachu, zhŕňanie snehu z panelov
 • Kontaktná osoba v lokalite – zodpovedný pracovník je v pohotovosti 24/7 a v prípade potreby sa do 60 minút dostaví na elektráreň a rieši vzniknuté problémy
 • Pravidelná kontrola stavu elektrárne – mechanické poruchy
 • Odčítavanie elektromeru

 

TECHNICKÝ BALÍK

technicky_balik_kupene.jpg
 • Nepretržitý monitoring prevádzky elektrárne
 • Každodenná analýza dát a porovnanie výstupov z viacerých lokalít
 • Servisná pohotovostná služba – zabezpečenie výjazdu odborníka na miesto poruchy
 • Preventívna údržba technologických komponentov
 • Výkon predpísaných revízií
 • Mesačný reporting výnosov a priebehu výroby

 

ADMINISTRATÍVNY BALÍK

administrativny_kupene.jpg
 • Pravidelný reporting na ÚRSO, ŠÚ SR
 • Uzatváranie zmlúv s distribučnými spoločnosťami na ročnej báze
 • Mesačná fakturácia
 • Monitorovanie legislatívy a informovanie o relevantných zmenách
 • Podpora pri uzatváraní poistných zmlúv
 • Sprostredkovanie výhodných SBS služieb